چالش اول

طراحی و ارائه روش نمونه گیری از دهان یا بینی توسط فرد در منزل برای تشخیص ویروس SARS-CoV2

با توجه به شیوع بیماری Covid-19 و ماندگاری و تاثیر گسترده آن بر زندگی مردم، تشخیص ابتلا و یا عدم ابتلا به ویروس، تاثیری مهم در سبک زندگی افراد بوجود آورده است به طوری که وضعیت زندگی فرد مشکوک را در شرایط نرمال و یا قرنطینه مشخص خواهد کرد. از این رو تسهیل و تسریع فرایند تست بیماری کووید-19، به طوریکه فرد بتواند در حداقل زمان ممکن در منزل و بدون رجوع به مراکز آزمایشگاه های تشخیص طبی از وضعیت ابتلای خود مطلع گردد، مدنظر است. در نگاه اول راه حلی که فرایند نمونه گیری از فرد مشکوک را تسهیل کند به طوریکه توسط خودش و یا یکی از اطرافیان غیر متخصص انجام شود بسیار سود مند خواهد بود و نیاز به راه حلی خلاقانه دارد. هدف از این چالش طراحی و ارائه روش نمونه گیری از حلق و دهان و یا بینی توسط فرد غیر متخصص است به طوری که این فرایند در منزل به راحتی قابل انجام باشد، سپس نمونه گرفته شده در شرایط تثبیت شده به محل آزمایشگاه جهت آنالیز ارسال می گردد تا نتیجه تست مشخص شود. از پژوهشگران و صاحبان ایده انتظار میرود با در نظر گرفتن الزامات مشخص شده در وب سایت چالش، ایده ها، طرح ها و یا محصولات خلاقانه خود را با در نظر گرفتن قابلیت تجاری سازی طرح پیشنهادی، سهولت استفاده، مطابقت با قوانین وزارت بهداشت، دوام و پایداری مناسب نمونه، بسته بندی مینیمال، قیمت تمام شده حداقلی وغیره برای ما ارسال و در مسابقه شرکت کنند.

1الزامات فنی
• منطبق بر روش های PCR، Rapid tests
• سهولت استفاده توسط فرد عادی غیر متخصص
• طراحی بسته بندی مینیمال از دید کاربری، استفاده و حمل و نقل
• در نظر گرفتن شاخص های طراحی برای قیمت تمام شده حداقلی
• حداقل بودن امکان بروز خطا در کل فرآیند(نمونه گیری، پایدارسازی و ارسال)
• خطرناک نبودن فرایند نمونه گیری برای بیمار
• عدم انتقال آلودگی از نمونه به بیرون و بالاعکس
• حجم حداقلی لازم برای نمونه
• منطبق با قوانین و استاندارهای وزارت بهداشت و قابلیت اخذ مجوز
• حداکثر حجم نمونه 5 میلی لیتر
• دوام و پایداری نمونه در شرایط: 3-5 روز پایدار دمای نمونه در محدوده 2-8 درجه سانتیگراد پایدار بماند
2امتیازات اضافه
• خلاقیت در طراحی محصول و فرایند
• زیست سازگار و قابل بازیافت
• ارائه نشانگر کیفیت و شرایط نمونه
• ارائه راه کار پذیرش نمونه در آزمایشگاه


چالش دوم

طراحی و ساخت کیت تشخیص سریع آنتی ژن ویروس SARS-CoV2 جهت استفاده در منزل

کیت های تشخیص سریع آنتی ژن ویروس SARS-CoV2 راه حلی فوری با دقت و حساسیت مناسب برای تشخیص ابتلای فرد به این بیماری است. با توجه به میزان و سرعت بسیار زیاد شیوع این ویروس و ماندگاری آن در سبک زندگی انسان، استفاده از راه کارهایی برای تسریع فرایند تست و عدم مراجعه افراد مشکوک به آزمایشگاههای تشخیص طبی و مراکز درمانی، به طوریکه فرد در منزل و یا محل استقرار خود بتواند تست را انجام دهد، بسیار مورد توجه مردم، شرکتهای خصوصی و دولت ها است. هدف از این چالش طراحی و ساخت کیت تشخیص سریع بیماری کووید-19 برای استفاده آسان در منزل توسط فرد عادی و غیر متخصص است. در واقع فرد باید بتواند با استفاده از روشی با کمترین خطر، نمونه غرغره، بزاق و یا سواب بینی خودش یا دیگری را به راحتی جمع آوری کرده و جهت انجام تست و تشخیص به کیتی که الزامات آن در وب سایت چالش آمده است انتقال دهد. انتظار می رود شرکت کنندگان در این چالش، ایده ها، طرح ها و یا محصولات خلاقانه خود را با در نظر گرفتن قابلیت تجاری سازی طرح پیشنهادی، سهولت استفاده، مطابقت با قوانین وزارت بهداشت، بسته بندی مینیمال، قیمت تمام شده حداقلی، قابلیت تشخیص با چشم غیر مسلح وغیره برای ما ارسال و در مسابقه شرکت کنند.

1الزامات فنی
• استفاده از نمونه غرغره، بزاق و سواب بینی
• مبتنی بر شناسایی آنتی ژن
• قابلیت تشخیص توسط چشم غیر مسلح
• نمونه گیری توسط فرد عادی غیر متخصص
• سهولت استفاده توسط فرد عادی غیر متخصص
• طراحی مینیمال اجزای کیت و بسته بندی
• در نظر گرفتن شاخص های طراحی برای قیمت تمام شده حداقلی
• حداقل بودن امکان بروز خطا در کل فرآیند(نمونه گیری، تست و گزارش دهی)
• خطرناک نبودن فرایند استفاده از محصول برای بیمار، سایرین و محیط زیست
• عدم انتقال آلودگی از بیرون به کیت و بالاعکس
• حجم حداقلی لازم برای نمونه
• منطبق با قوانین و استاندارهای وزارت بهداشت و قابلیت اخذ مجوز
• حداکثر حجم نمونه بیمار 5 میلی لیتر
• حداکتر زمان تست 30 دقیقه
• دوام و پایداری محصول در شرایط: دمای محیط به دور از نور و رطوبت تاریخ انقضا حداقل 6 ماه
2امتیازات اضافه
• کیت های تشخیص سریع بر پایه LATERAL FLOW
• خلاقیت در طراحی محصول و فرایند
• ارائه راه کار مناسب جهت رفع آلودگی احتمالی کیت پس از استفاده
• درصورت امکان زیست سازگار و قابل بازیافت


چالش سوم

طراحی و ساخت کیت سنجش سریع آنتی بادی خنثی کننده ضد ویروس SARS-CoV2 در منزل

این ایمنی به ویروس بصورت موقتی است و بنا بر نحوه و میزان پاسخ سیستم ایمنی هر بدن متفاوت است. تا زمانی که این آنتی بادی خنثی کننده ویروس به مقدار موثر در بدن فرد موجود باشد، فرد ایمنی لازم را در برابر ویروس داراست. دلایل پاسخ متفاوت سیستم ایمنی در افراد مختلف به ژنتیک فرد، بیماری های مختلف، تغذیه، استرس، ورزش و سبک زندگی می تواند متفاوت باشد. وجود این آنتی بادی در بدن یا بر اثرا ابتلا به ویروس (عفونت) و یا واکسیناسیون است. بنابر این با اندازه گیری آنتی بادی خنثی کننده می توان میزان ایمنی بدن هر فرد را در مواجهه با ویروسSARS-CoV2 سنجید. همچنین با این کیت می توان میزان تیتر آنتی بادی را بصورت دوره ای سنجید. هدف از این چالش طراحی و ساخت کیت سنجش سریع آنتی بادی خنثی کننده ضد ویروس SARS-CoV2 برای استفاده آسان در منزل توسط فرد عادی و غیر متخصص است. در واقع فرد باید بتواند با استفاده از روشی با کمترین خطر، نمونه خون خودش یا دیگری را به راحتی جمع آوری کرده و جهت انجام تست و سنجش به کیتی که الزامات آن در وب سایت چالش آمده است انتقال دهد. انتظار می رود شرکت کنندگان در این چالش، ایده ها، طرح ها و یا محصولات خلاقانه خود را با در نظر گرفتن قابلیت تجاری سازی طرح پیشنهادی، سهولت استفاده، مطابقت با قوانین وزارت بهداشت، بسته بندی مینیمال، قیمت تمام شده حداقلی، قابلیت تشخیص با چشم غیر مسلح وغیره برای ما ارسال و در مسابقه شرکت کنند.

1الزامات فنی
• استفاده از نمونه خون
• مبتنی بر شناسایی آنتی بادی نوترولایز • قابلیت تفکیک و تشخیص نتیجه توسط چشم غیر مسلح
• نمونه گیری توسط فرد عادی غیر متخصص
• سهولت استفاده توسط فرد عادی غیر متخصص
• طراحی مینیمال اجزای کیت و بسته بندی
• در نظر گرفتن شاخص های طراحی برای قیمت تمام شده حداقلی
• حداقل بودن امکان بروز خطا در کل فرآیند(نمونه گیری، تست و گزارش دهی)
• خطرناک نبودن فرایند استفاده از محصول برای بیمار، سایرین و محیط زیست
• عدم انتقال آلودگی از بیرون به کیت و بالاعکس
• حجم حداقلی لازم برای نمونه
• منطبق با قوانین و استاندارهای وزارت بهداشت و قابلیت اخذ مجوز
• حداکثر حجم نمونه 100 میکرولیتر
• حداکتر زمان تست 30 دقیقه
• دوام و پایداری کیت در شرایط: دمای محیط به دور از نور و رطوبت تاریخ انقضا حداقل 6 ماه
2امتیازات اضافه
• خلاقیت در طراحی محصول و فرایند
• ارائه راه کار مناسب جهت رفع آلودگی احتمالی کیت پس از استفاده
• درصورت امکان زیست سازگار و قابل بازیافت

اولویت ارزیابی


اولویت ارزیابی فنی تیم/راه حل ها توجه به پتانسیل های موجود مرتبط شرکت دانش بنیان پیشتاز طب زمان و شتابدهنده حوزه تشخیص طبی سیناپس است که در زیر ذکر شده است :
زیرساخت تولید انبوه کیت های تشخیص سریع بر پایه LATERAL FLOW
آشنا به نیاز بازار و شناخت بازار هدف و تحلیل آن
انسجام تیمی و وجود افراد با تخصصهای مورد نیاز در تیم
آشنا با سورسهای تامین مواد اولیه و دردسترس
آشنا به روش تولید انبوه و هزینه تمام شده تولید
 

زمان بندی

شروع فراخوان و مسابقه : 1 خرداد 1400
پایان پذیرش: 30 تیر 1400
بوت کمپ و مسابقه: 9 مرداد 1400 لغایت 22 شهریور 1400
داوری و انتخاب: 23 شهریور 1400 لغایت 31 شهریور 1400


جوایز


برای 1 تیم در هر چالش:
200 میلیون تومان به اضافه ی 1 درصد از فروش محصول به مدت 3 سال


برای تمامی شرکت کنندگان
تامین مواد اولیه، تجهیزات، آزمایشگاه و محل استقرار
منتورینگ، مشاوره فنی و کسب و کاری


 

شرکای کلیدی ما

تماس با ما