۲۷ فروردین ۱۴۰۱

پنج روندی که آینده نوآوری در مراقب های بهداشتی را نشان میدهند

پنج روندی که آینده نوآوری در مراقب های بهداشتی را نشان میدهند مراقبت های بهداشتی هر روز در حال پیشرفت است و رهبران موفق این صنعت […]
۷ فروردین ۱۴۰۱

آزمون تشخیص در محل برای بیماری های عفونی در گذشته و حال و آینده

تشخیص در محل (Pint Of Care) بیماری اطلاعات عملی سریعی برای مراقبت از بیمار در زمان و محل درگیر‌شدن سیستم سلامتی فراهم می‌کند. پلتفرم‌های رایج از […]