مرکز نوآوری سینآوا

سینآوا یک مرکز نوآوری برای جذب تیم-ایده های استارتاپی نوآورانه فناوری محور با همکاری مشترک نوآوری در حوزه آزمون مراقبتی در محل بیمار (Point of Care Testing) با همکاری شتابدهنده سیناپس و شرکت کارخانه نوآوری هم آوا به منظور سرمایه گذاری روی تیم/ایده/راه حل انجام می شود.

 

 
 

 

محورهای پذیرش تیم/راه حل/ایده

 
 

چالش نوآورانه


جذب تعدادی تیم/راه حل مورد نظر در سبد نوآوری از روش ترکیبی چالش نوآوری و بوت کمپ فنی انتخاب خواهد شد. در چالش نوآوری، مسائلی که شرکت‌ها نیاز به حل آن دارند، به صورت شفاف بیان شده و آن را به استارتاپ‌ها در یک دوره زمانی برون سپاری می‌کنند. با حفظ محرمانگی شرکت‌ها، راه‌حل‌های نوآورانه و امکان‌پذیر شناسایی شده و از آنها قدردانی می‌شوند. در پایان به هر تیم منتخب 200 میلیون تومان به همراه 1 درصد از فروش محصول به مدت 3 سال داده می شود.
 

برنامه پرورش کسب و کار ( توانمندسازی-شکلدهی-شتابدهی-سرمایه گذاری)


این برنامه در حوزه های مشخص فراخوان جذب تیم/ایده خود را منتشر می کند. فرآیندهای اجرایی شتاب‌دهی از بخش‌های اصلی آماده سازی، بررسی، ارزیابی و انتخاب، شکل دهی، شتاب‌دهی استارتاپ‌ها، تأمین سرمایه تشکیل شده است که مطابق با نظام نوآوری هم آوا اجرا می شود. در این برنامه در گام شکلدهی به هر تیم 40 میلیون تومان و در گام شتابدهی به هر تیم 200 میلیون تومان به صورت نقدی اختصاص می یابد. همچنین حدود 600 ساعت آموزش فنی و توسعه کسب و کاری، تامین مواد مصرفی، خدمات مالکیت فکری و اخذ مجوز از نهادهای نظارتی به تیم ها ارائه می شود.
 

اخبار


۶ خرداد ۱۴۰۰

مرکز نوآوری سینآوا

 
 

شرکای کلیدی ما

تماس با ما