مرکز نوآوری سینآوا

معنابخشی به زندگی‌مان و تعالی دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، نیازمند زیستن آرزوهایمان است. سینآوا آن‌هایی را که آرزوهای وجودی شان را می شناسند و برای زیستن آن دست به خطر می زنند و از نوآوری برای تحقق آن استفاده می نمایند را یاری می کند
سینآوا یک مرکز نوآوری برای جذب تیم-ایده های استارتاپی در حوزه آزمون مراقبتی در محل بیمار (Point Of Care) و IVD می باشد که حاصل همکاری شرکت کارخانه نوآوری هم آوا و شرکت شتابدهنده تشخیصی سیناپس می باشد.

شرکای کلیدی ما

وبلاگ سینآوا

مروری بر اینترنت اشیاء پزشکی

اینترنت اشیا (IoT) نقشی حیاتی در حوزه مراقبت های بهداشتی ایفا می کند. توسعه حسگرهای هوشمند، دستگاه‌های هوشمند، پروتکل‌های ارتباطی سبک‌وزن پیشرفته، امکان اتصال وسایل پزشکی

توضیحات بیشتر »
استارتاپ های سینآوا